Usługi bankowe i finansowe

Product

Usługi bankowe i finansowe

DostarczenieCzego potrzebujeszJak onStage może pomóc
Konkurencji na rynku z nowymi usługami kiedykolwiek i gdziekolwiek klienci ich oczekują, bez względu na starzenie się systemów Back Office:

•Dostarczyć klientom nowe produkty i możliwość osiągania przychodów bez naruszania zasad branży
•Bezproblemowo obsługiwać wiele scenariuszy płatności (z/do banku, firmy, osoby)
•Udostępnić nowe kanały cyfrowe w celu nabycia, zachowania i udziałów portfela.

W takim przypadku twoje główne zadania będą następujące:

•Pozwolić, aby Twoje wewnętrzne dane, zostały udostępnione w bezpieczny i niezawodny sposób
•Zapewnić zarządzanie API w celu umożliwienia monetyzacji twoich usług
•Partner z zewnętrznymi deweloperami aplikacji i dostawcy usług, aby otworzyć się na nowe możliwości biznesowe
•Zaspokoić popyt klientów na szybkie płatności elektroniczne

W tym przypadku onStage API Management może:

•Umożliwić bi-modalne podejście do wdrażania usług bankowych i finansowych
•Szybko reagować na klientów oczekujących nowych usług w czasie rzeczywistym poprzez połączenie wewnętrznych i zewnętrznych API w celu stworzenia nowych aplikacji mashup
•Stworzyć i zarządzać otwartą warstwą API (API Layer) w ekosystemie twojego partnera oddzielając ją od systemów Back Office

Poprawa efektywności operacyjnej:
•Udostępnić bezpieczne aplikacje mushup pomiędzy bankiem a handlowcami bez naruszania zasad branży
•Zabezpieczyć i zarządzać dostępem do podstawowych danych aplikacji
•Zarządzać i zabezpieczyć wymianę danych z partnerami
W takim przypadku twoje główne zadania będą następujące:
•Zoptymalizować przepływ danych w zastosowaniach mobilnych (oraz dla każdego innego kanału)
•Wyznaczyć drogę przepływu danych finansowych do najbardziej optymalnego kanału dla danej operacji
•Łatwo spełnić nowe standardy rachunkowości bez konieczności uciekania się do zrewolucjonizowania twoich systemów Back Office
W tym przypadku, onStage API Management może:

•Stworzyć i zarządzać otwartą warstwą API (API Layer) oddzielając ją od twoich systemów Back Office
•Kontrolować wszystkie usługi, które współpracują z twoimi systemami i społecznościami zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz twojej organizacji
•Zabezpieczać i optymalizować przepływ danych do/z urządzeń mobilnych

Przekształć swoje podejście do zarządzania danymi:
•Udostępniaj dane z systemów Back Office
•Integruj i orkiestruj dane z usług opartych na chmurze
•Uwzględniaj niestrukturalne informacje z różnych źródeł
•Integruj i orkiestruj usługi oparte na chmurze
•W bezpieczny sposób orkiestruj i udostępniaj swoje dane z zaplecza systemu, aby zapewnić klientowi jednolity widok.
W takim przypadku twoje główne zadania będą następujące:
•Bezpiecznie udostępniać zagregowane usługi zawierające dane wrażliwe
•Agregować, organizować i przekształcać wszelkie dane jakie zbierzesz, niezależnie od źródła, w organiczną strukturę danych
•Zapewnić w czasie rzeczywistym wgląd do przepływu twoich danych i procesów, aby móc reagować prewencyjnie.
W tym przypadku, onStage API Management może:
•Stworzyć wewnętrzną warstwę API (API Layer) dla bezpiecznego dostępu oraz zintegrować zarówno aplikacje lokalne jak i te oparte na chmurze
•Organizować usługi i procesy oraz scalać dane do widoku front-end w zależności od potrzeb klienta, oddzielając je od modelu danych, który zarządza twoimi usługami zaplecza.