Vodafone

goals

Udostępnianie usług wewnętrznych w celu zintegrowania rozwiązań partnerskich

Vodafone poszukiwał rozwiązań, które pozwoliłyby mu na udostępnienie swoich wewnętrznych usług partnerom. Rozwiązanie miało być łatwo zintegrowane ze środowiskiem partnerów, umożliwiając również odsprzedanie zintegrowanych rozwiązań “Klientom Top Biznesowym” Vodafone. onStage API Management umożliwił Vodafone kontrolę zarówno dostępu jak i “otwarcie” ich API dla zaufanych partnerów i deweloperów.

Vodafone to jedna z wiodących grup telekomunikacyjnych na świecie, obecna w znacznym stopniu w Europie, Bliskim Wschodzie Afryce i Azji. Spółka posiada wiele międzynarodowych spółek zależnych, joint venture, spółek stowarzyszonych, a także przedsiębiorstw i inwestycji.

Wyzwanie

Vodafone zamierzał stworzyć platformę w celu osiągnięcia, w trybie przyrostowym, złożonych i niestandardowych usług oferowanych wyłącznie Klientom Top Biznesowym. Platforma ta miała na celu połączenie rozbudowanej infrastruktury Vodafone z różną infrastrukturą partnerów przez dzielenie się integracjami pomiędzy systemami klientów oraz stworzenie jednolitego widoku lub wykresu zachowania klienta i odpowiednich analiz. Digital Exposer to Hybrydowa Platforma Integracyjna, za pośrednictwem której Vodafone zamierza wdrożyć aplikacje w celu zaoferowania ich swoim top biznesowym klientom oraz by zintegrować różnych partnerów.

Rozwiązanie

Vodafone zdecydował się zbudować VDE w oparciu o onStage. Pozwoliło to Vodafone zaoferować nie tylko usługi, ale nawet możliwości marketingowe swoim różnym klientom. Każdy użytkownik końcowy otrzymuje anonimowy identyfikator w Digital Exposer, który umożliwia klientowi utworzenie sieci pomiędzy partnerami i zwielokrotnia możliwości użytkownika poprzez dostarczanie usług i/lub udostępniane informacji. W momencie, gdy użytkownik końcowy wykonuje określone działanie, Digital Exposer może zaangażować partnera biznesowego, który może być z kolei zainteresowany konsekwencjami tego działania. W ten sposób połączyć można użytkownika końcowego do finansowania, produktów lub usług, które mogą być korzystne dla użytkownika.

Wyniki

onStage API Management pozwala klientom VDE rozszerzyć ich projekt poprzez dodanie innych funkcji ekosystemu / aplikacji, które przynoszą korzyści użytkownikowi i nie mają negatywnego wpływu na system. Każda funkcja / aplikacja dodana później, może użyć skalowalności w odniesieniu do systemu oraz zaoszczędzić koszty w zakresie rozwoju. Tworzy to więc scenariusz, w którym użytkownicy onStage są w stanie zintegrować istniejące systemy zamiast zaczynać każdy nowy projekt od podstaw.

Następny krok

onStage API Management to odpowiednie rozwiązanie do zarządzania i orkiestracji twoich danych, które mają zostać udostępnione przez Internet.